Ευρωπαϊκή Ένωση: Δράση για το κλίμα

02/08/2012

Είναι αποδεδειγμένο ότι το κλίμα της Γης αλλάζει. Το διαπιστώνουμε τόσο στην Ευρώπη όσο και αλλού, με την αύξηση της θερμοκρασίας, την αλλαγή του ρυθμού των βροχοπτώσεων, το λιώσιμο των παγετώνων και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Επίσης, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες είναι συχνότερες σε όλο τον κόσμο. Περιορίζοντας τις ζημίες

Η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει επιταχύνει την κλιματική αλλαγή, δεν είναι όμως ποτέ πολύ αργά για να επιβραδύνουμε τη διαδικασία. Η ΕΕ καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στα κράτη μέλη της και να πείσει και τον υπόλοιπο κόσμο να πράξει το ίδιο. Καταρτίζει επίσης στρατηγική για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ένας στόχος, πολλαπλές δράσεις.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν σε μία σειρά στόχων που θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2020, που είναι γνωστοί και ως "στόχοι 20-20-20". Πρόκειται για τα εξής:

  • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά 20% τουλάχιστον σε σχέση με τα επίπεδα του 1990
  • αύξηση στο 20% της αναλογίας της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
  • μείωση, μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, της ποσότητας της πρωτογενούς ενέργειας που καταναλώνεται κατά 20% σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα.
  • Η ΕΕ δήλωσε επίσης έτοιμη να μειώσει τις εκπομπές της κατά 30% αν και άλλες μεγάλες οικονομίες δεσμευτούν για συγκρίσιμες μειώσεις εκπομπών ή ανάλογα μέτρα. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.
  • Στον "Χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε επίσης νέους τρόπους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 έως 95% μέχρι τα μέσα του αιώνα.
  • Σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ): βοηθώντας τη βιομηχανία να μειώσει τις εκπομπές

Πρόκειται για τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή, που σταδιακά οδηγεί στη μείωση των εκπομπών της βιομηχανίας με τον αποδοτικότερο οικονομικά τρόπο.

Βάσει του συστήματος, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής ή τα εργοστάσια χάλυβα και τσιμέντου πρέπει να καταθέτουν κάθε χρόνο δικαιώματα για κάθε τόνο CO2 που εκπέμπουν. Κατ΄ αρχήν, λαμβάνουν ένα συγκεκριμένο ποσό δικαιωμάτων δωρεάν, αλλά αν χρειαστούν περισσότερα, πρέπει να τα αγοράσουν στην αγορά εκπομπών άνθρακα. Μπορούν επίσης να αντισταθμίζουν εκπομπές τους επενδύοντας σε μείωση CO2 σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Αφότου ξεκίνησε το ΣΕΕ της ΕΕ το 2005, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προσχωρούν στο σύστημα. Οι αεροπορικές εταιρείες θα προσχωρήσουν επίσης στο σύστημα από το 2012. Στο μέλλον, περισσότερα δικαιώματα θα τίθενται σε πλειστηριασμό αντί να χορηγούνται δωρεάν.

Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής

Η κλιματική αλλαγή, αν και μπορεί ακόμη να επιβραδυνθεί, είναι μια μη αναστρέψιμη διαδικασία. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να προσαρμοστούμε ώστε να προλάβουμε ή να ελαχιστοποιήσουμε τις ζημίες. Οι αναλαμβανόμενες δράσεις κυμαίνονται από τις νέες ρυθμίσεις ανέγερσης κτηρίων ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέες κλιματικές συνθήκες, μέχρι την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και την ανάπτυξη φυτικών ποικιλιών ανθεκτικών στην ξηρασία.

Πηγή: europa.eu

περισσότερα »